AKTUÁLIS


A Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. helyzetéről

Mint már az utóbbi hetekben is nyilvánosságra került, a Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. (MBM) az utóbbi két hónapban komoly pénzügyi gondokkal küzd. Nem tudja alkalmazottai bérét kifizetni, több beszállítójának is tartozik és alig működtethető.


2009. november 25-én a tulajdonosok, az MBM–et alapítók taggyűlést tartottak a helyzet tisztázása, megoldása érdekében és a következőkben látják az okokat és a megoldás lehetséges változatait.

Az MBM 2005. májusában alakult, szerepe a közösségi bormarketing alap (a forgalombahozatali járulék marketingre fordítható része) felhasználásának koordinációja. Elsősorban operatív feladatokat végez, melyek a Bormarketing Bizottság (az FVM miniszter által kinevezett, döntéshozó testület) és az Agrármarketing Centrum (AMC – a pályázati rendszerben a jogi és pénzügyi keretek biztosításával megbízott szervezet) tevékenységét egészíti ki és segíti.

Az MBM érdemi tevékenységét 2007 / 2008 években kezdte meg, ekkorra alakult ki a pénzügyi alap felhasználásának „ügyrendje”. Ezt követően, főként 2009-ben a bormarketing pályázatok kiírása és a megítélt támogatások révén jelentős belföldi, azon belül is regionális és sikeres külföldi akciók valósultak meg. Belföldi marketing kampányra összesen bruttó 330 millió forint került elköltésre, a közpénzek felhasználásának szigorú feltételei mellett. Bátran állíthatjuk, hogy a közösségi bormarketing beindult, az eddig megtett úton több az eredmény, mint a kezdettel együttjáró zökkenő.

Az említett közösségi marketing rendszerben, a Btv. 24/A § (7) és a 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései, a bor szakma által létrehozott MBM szerepét és finanszírozását a következők szerint tárgyalja: „ … a miniszter igénybe veszi a szőlőbor ágazatban működő szakmai szervezetek által bormarketing célokra létrehozott szervezet közreműködését, e feladat ellátására fordított összeget a miniszter határozza meg, amely összeg nem lehet több mint a Btv. 24/A. § (7) bekezdésben foglalt előirányzat 5%-a….”

Az MBM ügyvezetése és tulajdonosai már ez év júliusában jelezték az FVM számára, hogy a 2009. évi működéshez szükséges forrás biztosítására szeptemberig feltétlenül szükség van, de sajnos a mai napig nem sikerült a forrás átadásának megfelelő formáját a minisztériumnak, illetve az AMC-nek megtalálni. A 2009. augusztus 1-ig megtörtént, járulék befizetések alapján számított, működésre fordítható pontos összeget is csak 2009. november 2-án közölte a minisztérium.

Mára egyértelművé vált, hogy a finanszírozás eddigi, pályázati formája nem biztosítja és főleg nem időben, az MBM szakmai közreműködésének forrásait, ezért a 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosítása merült föl a szaktárca részéről.

A szőlő-bor ágazat meghatározó szakmai szervezetei - teljes egyetértésben - az ágazat érdekében kérik Gráf József minisztert, hogy 2009. december 15-ig találjon megoldást arra, hogy a már befizetett járulékokból az MBM–hez jusson az általa ez évben elvégzett munka és tevékenység ellenértéke.

Egyben javasoljuk és kérjük, hogy a szakmai és a széles nyilvánosság pontos és hiteles tájékoztatása érdekében az intézkedés kezdete óta, a termelők által befizetett, teljes járulék összeg (közösségi marketing 60%, minőség-ellenőrzés 40%) felhasználásának gazdasági, pénzügyi átvilágítását rendelje el.

Végezetül ismét hangsúlyozzuk, hogy ha azonnali intézkedés nem történik, a Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. felszámolása elkerülhetetlen. Az ezzel járó anyagi és erkölcsi veszteség az egész ágazatot súlytja majd, okai pedig a döntések indokolatlan halogatásában, az MBM működésének ellehetetlenítésében rejlenek.

Budapest, 2009. november 26.

A Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. tulajdonosai:


•Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
•Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége
•Magyar Bor Akadémia
•Pannon Bormíves Céh
•Magyar Független Szőlő- és Bortermelők Országos Szövetsége (Vindependent)
•Duna Borrégió Egyesület
•Egri Borért Egyesület
•Első Magyar Szőlészeti és Borászati Egyesülés (Vinunion)
•Magyar Bortelepülések Országos Szövetsége
•Magyar Borutak Szövetsége
•Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége
•Tokaj Renaissance Tokaji Nagy Borok Egyesülete
•Tokaj Vinum Hungaricum Egyesület


« Vissza az előző oldalra

BORIGO ONLINE - Minden jog fenntartva 2021
AKTUÁLIS


A Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. helyzetéről

Mint már az utóbbi hetekben is nyilvánosságra került, a Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. (MBM) az utóbbi két hónapban komoly pénzügyi gondokkal küzd. Nem tudja alkalmazottai bérét kifizetni, több beszállítójának is tartozik és alig működtethető.


2009. november 25-én a tulajdonosok, az MBM–et alapítók taggyűlést tartottak a helyzet tisztázása, megoldása érdekében és a következőkben látják az okokat és a megoldás lehetséges változatait.

Az MBM 2005. májusában alakult, szerepe a közösségi bormarketing alap (a forgalombahozatali járulék marketingre fordítható része) felhasználásának koordinációja. Elsősorban operatív feladatokat végez, melyek a Bormarketing Bizottság (az FVM miniszter által kinevezett, döntéshozó testület) és az Agrármarketing Centrum (AMC – a pályázati rendszerben a jogi és pénzügyi keretek biztosításával megbízott szervezet) tevékenységét egészíti ki és segíti.

Az MBM érdemi tevékenységét 2007 / 2008 években kezdte meg, ekkorra alakult ki a pénzügyi alap felhasználásának „ügyrendje”. Ezt követően, főként 2009-ben a bormarketing pályázatok kiírása és a megítélt támogatások révén jelentős belföldi, azon belül is regionális és sikeres külföldi akciók valósultak meg. Belföldi marketing kampányra összesen bruttó 330 millió forint került elköltésre, a közpénzek felhasználásának szigorú feltételei mellett. Bátran állíthatjuk, hogy a közösségi bormarketing beindult, az eddig megtett úton több az eredmény, mint a kezdettel együttjáró zökkenő.

Az említett közösségi marketing rendszerben, a Btv. 24/A § (7) és a 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései, a bor szakma által létrehozott MBM szerepét és finanszírozását a következők szerint tárgyalja: „ … a miniszter igénybe veszi a szőlőbor ágazatban működő szakmai szervezetek által bormarketing célokra létrehozott szervezet közreműködését, e feladat ellátására fordított összeget a miniszter határozza meg, amely összeg nem lehet több mint a Btv. 24/A. § (7) bekezdésben foglalt előirányzat 5%-a….”

Az MBM ügyvezetése és tulajdonosai már ez év júliusában jelezték az FVM számára, hogy a 2009. évi működéshez szükséges forrás biztosítására szeptemberig feltétlenül szükség van, de sajnos a mai napig nem sikerült a forrás átadásának megfelelő formáját a minisztériumnak, illetve az AMC-nek megtalálni. A 2009. augusztus 1-ig megtörtént, járulék befizetések alapján számított, működésre fordítható pontos összeget is csak 2009. november 2-án közölte a minisztérium.

Mára egyértelművé vált, hogy a finanszírozás eddigi, pályázati formája nem biztosítja és főleg nem időben, az MBM szakmai közreműködésének forrásait, ezért a 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosítása merült föl a szaktárca részéről.

A szőlő-bor ágazat meghatározó szakmai szervezetei - teljes egyetértésben - az ágazat érdekében kérik Gráf József minisztert, hogy 2009. december 15-ig találjon megoldást arra, hogy a már befizetett járulékokból az MBM–hez jusson az általa ez évben elvégzett munka és tevékenység ellenértéke.

Egyben javasoljuk és kérjük, hogy a szakmai és a széles nyilvánosság pontos és hiteles tájékoztatása érdekében az intézkedés kezdete óta, a termelők által befizetett, teljes járulék összeg (közösségi marketing 60%, minőség-ellenőrzés 40%) felhasználásának gazdasági, pénzügyi átvilágítását rendelje el.

Végezetül ismét hangsúlyozzuk, hogy ha azonnali intézkedés nem történik, a Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. felszámolása elkerülhetetlen. Az ezzel járó anyagi és erkölcsi veszteség az egész ágazatot súlytja majd, okai pedig a döntések indokolatlan halogatásában, az MBM működésének ellehetetlenítésében rejlenek.

Budapest, 2009. november 26.

A Magyar Bormarketing Nonprofit Kft. tulajdonosai:


•Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
•Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége
•Magyar Bor Akadémia
•Pannon Bormíves Céh
•Magyar Független Szőlő- és Bortermelők Országos Szövetsége (Vindependent)
•Duna Borrégió Egyesület
•Egri Borért Egyesület
•Első Magyar Szőlészeti és Borászati Egyesülés (Vinunion)
•Magyar Bortelepülések Országos Szövetsége
•Magyar Borutak Szövetsége
•Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége
•Tokaj Renaissance Tokaji Nagy Borok Egyesülete
•Tokaj Vinum Hungaricum Egyesület


« Vissza az előző oldalra